Grønnåsen IL

Om GIL

Om GIL

Grønnåsen IL ble stiftet 31.08.2004

Antall medlemmer pr 01.01.2019:

Totalt ca 200 aktive utøvere
I tillegg har vi rundt 43 trenere i sving, og en del støttemedlemmer

Grønnåsen IL sine verdier:

Inkluderende-Trivsel-Allsidig-Positiv-Idrettsglede

Formål


Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Organisering

Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Nordland idrettskrets.

Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.

Idrettslaget hører hjemme i Bodø kommune, og er medlem av

Bodø idrettsråd.

Grønnåsen IL er et fleridrettslag for barn og ungdom tilhørende Grønnåsen og området rundt.

Grønnåsen IL har ambisjoner om å ha et solid tilbud i barne- og ungdomsidretten i Bodø, som skal være rimelig og tilgjengelig for alle.

Målsetting

Grønnåsen IL skal først og fremst gi tilbud om allsidig aktivitet som idrettsskole for barn, men også innen andre idrettsgrener som laget finner formålstjenlig. Det er en forutsetning at aktivitetene er drevet på frivillig basis.

Det er ønskelig at barna (til og med 4.klasse) i alle gruppene tilbys et variert og allsidig tilbud av aktiviteter som imøtekommer barnas fysiske, psykiske og sosiale behov og deres behov for lek og samvær. Gjennom idrett skal vi skape en arena der barna får oppleve trygghet, trivsel og mestring. Allsidighet og progresjon skal prege gruppene.

Aktivitetene skal fortrinnsvis foregå klassevis, og skal være et idrettslig og sosialt tilbud i, og rundt Grønnåsen skole eller i ulike miljøer der man kan drive ulike aktiviteter. Så langt Grønnåsen IL har økonomi, skal GIL støtte innkjøp av utstyr som fremmer dette formål.

Fotballgruppen

Fotball kan i utgangspunktet startes for alle klassetrinn, og rekrutteringen starter som regel våren før de begynner på skolen. Klubben starter den prosessen, men man er helt avhengig av foreldrekrefter til å drive aktiviteten videre. Vi er pr 01.01.2019 representert med 11 fotball-lag i forskjellige aldersgrupper.

Håndballgruppen

Håndball kan startes i alle aldersgrupper. Vi har pr i dag håndballtilbud til gutter i to aldersgrupper.

Volleyballgruppen

Volleyball bør tidligst starte i 5.klasse. Gruppen følger Volleyballforbundets retningslinjer og anbefalinger. GIL skal søke samarbeidsklubber for videre utvikling og flere treningstider. Vi har pr 01.01.2019 3 volleyballag i klubben.

Idrettskolen

Idrettsskolen skal være et tilbud om allsidig fysisk aktivitet. Idrettsskolen skal drive aktiviteter i henhold til Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett.

Andre aktiviteter

Idrettslaget er åpen for å starte opp andre aktiviteter også. Vi er et foreldredrevet idrettslag, så vi er helt avhengig av at foreldre drifter lag og grupper inn under Grønnåsen IL.

www.grønnåsen.no

POSITIV - ALLSIDIG - TRIVSEL - INKLUDERENDE - IDRETTSGLEDE

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift