Grønnåsen IL

Statutter

Statutter

Grønnåsen står for:

Inkluderende
I Grønnåsen IL skal vi ha et idrettslag som skal være tilgjengelig for alle. I Grønnåsen IL skal vi også skape et miljø slik at det blir lett for nye medlemmer å bli med.

Positiv
I Grønnåsen IL skal vi oppmuntre til positiv væremåte og til et godt miljø hvor det er godt å være.

Allsidig
I Grønnåsen IL skal vi i den grad det er mulig legge til rette for et allsidig aktivitetstilbud, og tilpasse aktiviteten til det enkelte individs forutsetninger og ønsker.

Idrettsglede
I Grønnåsen IL driver vi idrett for å ha det gøy. I Grønnåsen IL setter vi fokus på trivsel og vi skal legge til rette for mestring på alle nivåer. Idrettsgleden skal komme til uttrykk gjennom trygghet i et godt samspill mellom alle aktørene i Grønnåsen IL.

Trivsel
I Grønnåsen IL skal vi alle trives. Dette får vi til ved at vi alle i Grønnåsen IL har en åpen og inkluderende holdning til hverandre gjennom felles aktiviteter og opplevelser.

I Grønnåsen IL skal utøvere og trenere ha respekt for hverandre.

Slagord for Grønnåsen IL:

"Vi skal gjøre Grønnåsen til et enda bedre sted å være."

www.grønnåsen.no

POSITIV - ALLSIDIG - TRIVSEL - INKLUDERENDE - IDRETTSGLEDE

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift