Grønnåsen IL

Medlemsskap

Medlemsskap

Idrettsskolen skal være dugnadsfri.

Andre undergrupper får dekket sine utgifter av idrettslaget som gjelder anskaffelse av  draktsett, baller, vester, kjegler og medisinskrin, i tillegg til påmelding i serie. Aktiviteter ut over dette må hvert enkelt lag dekke selv gjennom dugnad, loddsalg mv. Hvert lag vil ha ansvar for egen økonomi ut over det som fremkommer ovenfor, og plikter ut fra dette å levere en sportslig og økonomisk rapport til hovedstyret 1 gang pr. år.

GIL ønsker en treningsavgift for de aktiviteter medlemmene er med på og en kontingent for medlemskap. Treningsavgiften bestemmes av styret, mens medlemskontingenten bestemmes av årsmøtet. Både medlemskontingentene og treningsavgiftene betales på forskudd og sendes ut samtidig i januar. Alle medlemskontingentene gjelder pr kalenderår.

Stemmerett på årsmøtet:
Medlemskap for barn og voksne over 15 år.
Medlemskap for trenere, lagledere, koordinatorer og styret.
Støttemedlem.

Ikke stemmerett på årsmøtet:
Medlemskap for barn under 15år.

 

www.grønnåsen.no

POSITIV - ALLSIDIG - TRIVSEL - INKLUDERENDE - IDRETTSGLEDE

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift